KÖYÜN YERLEŞİM ALANI TAPUDAN ÖNCE YAPILMIŞ. KÖYÜN HABERİ YOK

Eskiyayla köyünde 1989 yılında Orman Kadastro çalışmaları yapılmıştı. Daha sonra 2004 yılında köy dışında yapılan bazı izinsiz evlerin kaçak olduğu iddiası ile Dernek Özel İdareye durumu bildirdi. Özel idare ise yeptiği incelemede Yapılan bu evlerin Kaçak yapılaşma statüsüne girdiğini tesbit ederek yerinde inceleme yapıp o günkü mülki idareye gereğini yapması için yazılı talimat verdi. Ancak bir türlü gerekli yasal işlemler yapılmadı. Bundan sonra köyde yapılan Kadastro çalışmalarında sahıslara ait yerler tapulandırıldı. Tapu çalışması sırasında köyde birçok taşınmazın yanlış yazıldığı gerekçesi ile köy Tapu Mahkemesine dava açtı. Onlarca dava hala devam etmekte iken 2007 yılında Eskiyayla köyünün yerleşim planı elimize geçti. 

Planı internet stesinde yayınlanmış olarak bulduk. Meğer tapu işi bitmeden sözde Sakarya Valiliğinin izin vermediği yerlerin bir anda köy yerleşim alanı içinde olduğunu gördük. Halbuki göç almış köyün toplu yerlerinde bile köyde insanlar bulunmazken Çöğelek denen 

bölgede yapılan bazı izinsiz yapılan yerleşim alanı içine alınması bizi şaşırttı. Dernek sitemiz kanalı ile bu yerleşim kararını üyelerimize sunmayı bilgilendirme açısından uygun bulduk. Dernek yönetimi yaptığı ilk incelemede yerleşim planı çizilirken kendilerine duyuru yapılmadığı hiçbir şekilde bilgi verilmediği halde köyün yerleşime müsait olan Manav tarlası (batı tarafı) na uzatılmadan, Kabaklık bölgesi (kuzey tarafına) uzatılmadan mezarlıkları içine alan ve köyün meralarını da içine alan yerlerin yerleşim alanı seçilmesinde sadece izinsiz evlerin kurtarılması olduğunu. Gelecekte ormanla sınır haline gelen 

kuzey-doğu bölgesinin ormana yakın olduğundan yapılacak evlerin sorun yaratacağını bilmekte ve bu oldu bitti yerleşim planının herkes tarafından bilinmesini istemektedir. Tüm dernek üyelerimizin yerlemiş planı onayını bilmesi açısından bu belge yayınlanmıştır. Yakında elimize geçecek yerleşim haritasınıda sizlere sunacağız.

İŞTE İNTERNET TE BULDUĞUMUZ KARAR

T.C.

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ

       İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI

KARAR NO                         : 200                                                                      ÖZ: Kaynarca İlçesi Gölce köyü ve Pamukova

KARAR TARİHİ                  : 06.09.2007                                                          ilçesi Eskiyayla köyü yerleşik alan belirleme

                                                            haritalarının kabulüne.

MECLİS KARARI

İl Genel Meclisinin bugünkü birleşiminde, gündemin 2.maddesini teşkil eden İhtisas Komisyonunca hazırlanan konulardan olan ve daha önce, İl Genel Meclisinin 02.07.2007 tarih 160 ve 161 sayılı kararı ile incelenerek rapora bağlanmak üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi Gölce köyü ve Pamukova İlçesi Eskiyayla köyü yerleşik alan belirleme konusunda hazırlanan, 09.07.2007 tarih 31 sayılı raporun, Komisyon Başkanı Dursun CANER tarafından okunmasından sonra yapılan müzakereler neticesinde;

İlimiz Kaynarca İlçesine bağlı Gölce köyü İhtiyar Heyetinin olumlu görüşü alınarak, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce, 3194 Sayılı İmar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 43.maddesi köyün en dışından bulunan toplam 9 adet yapıya 100 mt. ilave edilerek köy yerleşik alan haritası belirlenmiştir.

İlimiz Pamukova İlçesine bağlı Eskiyayla köyü İhtiyar Heyetinin olumlu görüşü alınarak, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce, 3194 Sayılı İmar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 43.maddesi köyün en dışından bulunan toplam 17 adet yapıya 100 mt. ilave edilerek köy yerleşik alan haritası belirlenmiştir.

Bu itibarla; Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce hazırlanan, İlimiz Kaynarca İlçesine bağlı Gölce köyü ve Pamukova İlçesine bağlı Eskiyayla köyleri yerleşik alan belirleme haritalarının, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6.maddesine istinaden, aynı Kanunun 10.Maddesinin (c) fıkrası gereğince, yapılan iş’ari oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Alınan bu kararımızın, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15.Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17.Maddesi gereğince Sakarya Valisine gönderilmesine.

Fethi SARIOĞLU

Meclis Başkanı

(İmza)

                                                                              Ertan YILMAZ                       Mehmet İLASLAN

                                                                                Kâtip (Üye)                                            Y.Kâtip (Üye)

                                                                             (İmza)                                                    (İmza)