BALKAN RUMELİ TÜRKLERİ’NDEN BULGARİSTAN’A YOL HARİTASI

HABERTÜRK BALKANLAR adlı blog da haberi izleyen İsmail Korkmaz toplantıdaki alınan kararları paylaştı.  

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkanı Sabri Mutlu liderliğinde Bulgaristan’da 4 Nisan’da gerçekleştirilecek genel seçimler ile Kasım ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini ve eylül-ekim ayında yapılacak nüfus sayımını ele alan kurul üyeleri Balkanlarda yaşanan sorunları da dile getirdiler.

Toplantı sonrası ‘Kamuoyuna Çağrı’ niteliğindeki basın bildirisinde Balkan ve Rumeli Türklerinin sorunları ile alınması gereken tedbirler ve bu konularda yürütülecek çalışmalara dair çözüm önerileri şu şekilde sıralandı;

‘’Bizler, Balkan ve Rumeli Türkleri olarak, temsil ettiğimiz camianın yaşadığımız yüzyılın en can alıcı sorunlarını giderme, tarihle barışma, bölge insanımız ile kucaklaşma sürecindeyiz.

Özellikle Balkan yarımadasında 1900 yıllar başında gündeme getirilen ve sonrasında da Bulgaristan özelinde 1980 yılında zirveye taşınan asimilasyon süreci değişik görüntü ve örtülemelerle halen devam ettirilmektedir.

Bölgenin içinden geçtiği hassas, tarihsel süreçte Balkan ülkelerinde gündem seçimler ve etnik kültürel tasnifleme ve sayımlar ile yeniden öne çıkmakta.

Bu nedenle;

Balkan ülkelerindeki seçim ve sayım süreci bizim de gündemimiz, çalışma konumuzdur.

Bölgenin yeniden şekillendiği bu dönemde Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) olarak duruşumuz tüm ülkelerde eşit, özgürce yaşayacağımız, barış, demokrasi ve kardeşlikten yanadır.

Bu vesile ile Bulgaristan’da 4 Nisan’da yapılacak genel seçimler öncesi bölgede dünün ve bu günün soydaş camiamız açısından ne ifade ettiğini tüm siyasilere ve yöneticilere Bulgaristan özelinde bir kez daha hatırlatmak isteriz. 

-Komünist rejim tarafından doğdukları büyüdükleri ülkeden göçe zorlanan, adeta sürülen insanlarımız seçimlerde kendini ifade etme, oy kullanma sorunu yaşamaktadır.

-Bunun giderilmesi için Türkiye’de kurulacak sandık sayılarının artırılması zorunluluğu demokratik bir seçim ortamı yaratılmasının olmazsa olmazıdır.

– Öncelikle pandemi koşullarında yapılacak seçimlerde insanlarımıza sağlıklı bir ortamın sunulması, hastalık bulaşmaması için her türlü tedbirin alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz.

-Türkiye’de kurulacak sandıkların Bulgaristan için anayasal haklarımızı kullanma,  doğduğumuz topraklarda kendimizi var etme mücadelesi olduğunun bilincindeyiz.

-Oy kullanacak insanlarımızın Türkiye’deki sayısal varlığı yüzbinlerle ifade edebileceğimiz rakamlardayken en az 350 bin kişinin oy kullanacağı gerçeği görülmeli, Bulgaristan devleti bunun siyasi sorumluluğunu kabul etmelidir.

-Bu yüzden Türkiye’de açılacak sandık sayısının 35 değil mutlaka en az 150 olması gerekmektedir.

-Bunun yanında Bulgaristan’da anadilde eğitimin zorunlu hale getirilmesi, bu hakkımızın anayasal güvence altına alınmasını beklemekteyiz.

-Bulgaristan okullarında okutulan tarih kitaplarında Türklere karşı bulunan düşmanca ifadeler kaldırılmalı, bu duyguyu körükleyen tutuma son verilmelidir.

– Bu konularda Türkiye ile Bulgaristan arasında bilim insanlarından oluşacak bir komisyon kurulmalı, müfredat yeniden yazılmalıdır.

-Azınlıkların birinci sınıf vatandaş olarak tüm kurum ve kuruluşlarda eşit şekilde temsili sağlanmalıdır.

-Bizler doğduğumuz topraklarda üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz.

-Doğduğumuz büyüdüğümüz ülkemizde birinci sınıf vatandaş olarak yaşama fırsatı ve hakkı verilmelidir.

-Bu nedenle seçimlere katılacak her siyasi parti bizlere temel insan haklarına saygı çerçevesinde ileri demokrasi ile yönetileceğimiz bir Bulgaristan’ı sağlayacaklarını şimdiden taahhüt ve ilan etmelidir.

-İleri demokrasinin tüm kural ve kurumlarıyla yerleştiği bir Bulgaristan’da yaşamak en temel arzumuzdur.

-Soya dönüş siyasetinin mimarları tarih önünde mahkum edilmeli, yaşananların bir daha tekrarlanmaması için bu süreçte yer alan, sorumluluğu bulunan, herkesin mahkeme huzuruna çıkarılması, yargılanması olmazsa olmaz şartımızdır.

-Bu konuda şimdiye kadar atılmış hukuksal adımlar mutlaka tamamlanmalı, 30 yılı bulan yargılama ve karar alma süreçleri sonlandırılmalı, dönemin şehit yakınları ile mağdurlarına hak ettikleri maddi manevi tazminatlar derhal verilmelidir

-Yasal başvuru gerekmeksizin devlet tek taraflı olarak gaspedilen isimleri iade etmeli  ve kütük kayıtlarını aslına uygun olarak yeniden düzenlemelidir.

-Yurtdışında bulunan Bulgaristan Çifte vatandaşlarının Bulgaristan’da seçme ve seçilme hakkı mutlaka verilmelidir.

-Tarihi eserlerin, kültür varlıklarının korunması sağlanmalı, vakıf malları sahiplerine derhal iade edilmelidir.

-Özellikle 1950, 70 ve sonrasında göç etmiş insanlarımızın Bulgaristan’daki çalışma süreleri sosyal güvenlik anlaşması kapsamına alınarak yasal statüye kavuşturulmalıdır.

-Bu yıllarda totaliter rejimin baskıları sonucu göç eden ve Bulgaristan dışında yaşamak zorunda bırakılan insanlarımıza vize kolaylığı sağlanmalı, talep edenlere etnik ayrım yapılmaksızın tekrar oturum ve vatandaşlık verilmelidir.

-Önümüzdeki sürecin en önemli çalışmalarından biri olarak gördüğümüz sayım ve kayıt altına alma işleminde mutlaka tarafsız gözlemciler yer almalı, azınlıkların temsilcilerinin de bulunacağı ekipler uluşturulması yasal güvenceye bağlanmalıdır.’’

TOPLANTIYA KATILAN DERNEK BAŞKANLARI VE YÖNETİCİLER

– Sabri Mutlu – Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkanı

–  Kader Özlem – Balkan Göçmenleri ve Mülteci Dernekleri Federasyon (BGF) Genel Başkanı

– Erhan Pekkan – Trakya Balkan Türkleri Federasyonu (BTF) Başkanı

– Recep Demir – Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

– Hasan Yarbasan – İstanbul Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı

– Veli Öztürk – Balkan Göçmenleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) Bursa Başkanı

– Abdurrahim Nursoy –  Balkan Göçmenleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) İzmir Başkanı

– Zürfettin Hacıoğlu – Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Trakya Sorumlusu

– Nedim Dönmez – Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

– Gökhan Sözüçetin – Balkan Göçmenleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) Bursa Genel Sekreteri

– Sadık Yılmaz – Balkan Göçmenleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) Bursa Genel Başkan Yardımcısı

–  Ayhan Işık – Balkan Göçmenleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) Bursa Yönetim Kurulu Üyesi

–  İsmail Kırbaş – Eskişehir Gerenliler Dernek Başkanı

–  Alattin Kaya –  Eskişehir Gerenliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

–  Hüseyin Paşaoğlu – Balkan Göçmenleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) İzmir Başkan Yardımcısı

–  Gülten Yarbasan – İstanbul Avcılar Rumeli Balkan Kadınlar Derneği Başkanı

–  Şaban Güler – Bulgaristan Göçmenleri Dernek Başkanı

–  Sabri İskender – Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma derneği (BAHAD) Başkan Yardımcısı

–  Ahmet Alpay – Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD) Yönetim Kurulu Üyesi

–  Mümin Muratoğlu – Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD) Yönetim Kurulu Üyesi

– Mehmet Zafer – Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD) Yönetim Kurulu Üyesi

– Remzi Öztürk – Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD) Yönetim Kurulu Üyesi

– Remzi Yılmaz – Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD) Yönetim Kurulu Üyesi

– Fehim Karaduman – Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD) Yönetim Kurulu Üyesi

 İNTERAKTİF KATILIM SAĞLAYANLAR

– Safiye Yurdakul – Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD) Başkanı

–  Avukat Hilmiye İnce – Sofya Kültürel Etkileşim Derneği Başkanı