Köyün Tarihi

Eskiyayla Köylüleri, 1877-1878 Tarihinde Balkanlarda Başlayan kargaşa ve halkların bağımsızlık istekileri hareketlerinde çıkan Savaş sonunda (Türklere karşı başlayan ırkçılık ve soykırımı başlatılması) Ana vatanları Türkiye ye zorunlu göç ettirilen Balkan Türkleridir.

1877-1888 Balkan Göçünde ilk gelenler

Balkanlardan göç ettirelen Eskiyaylalılar Osmanlı öncesi kurulan beyliklerden Karamanoğlu Beyliğinin evlatlarıdır.

Karamanoğlu Beyliğinin yönetime hakim olduğu dönem (Osmanlı İmparatorluğu dönemi önce) Osman Bey in “ Çarşı Pazarda Türkçe konuşulması için talimat çıkartığı ve her yerde Türçenin etkin biçimde kullanılmaya başlatığı söylenir. Karamanoğulları daha çok Türk Toplumu olarak kendilerini Tarihte İlk Türklerin ataları olarak gören, onlar gibi davaranan daha çok Millet kavramını kendilerinde gören bir Yönetim şekli altında yaşayan beyliklerdi.

Türk Tarihinde her zaman yeniden kurulmasını bilen Türklere zaman geldiği için Bu dönemde de Osmanoğullarının diğer beylikler arasında Yükselmesi ve diğer beylikleri kendi bayrağı altına alması ile Osmanlı İmparotorluğu kurulmuş Balkan Savaşları sonunda ise ortaya çıkan yeni Türkiye nin kurulasına kadar Karamanoğlu beyliği soyu sülalesi Bulgaristan gibi yerlere çeşitli gerekçelerle gitmiş, gönderilmiş veya ta ki, 1977-9878 Balkanlarda ki kargaşaya kadar Bulgaristan’da ve Balkan ülkelerinde yaşamış olan Türkler bu defa kendi anavatanlarına zorunlu göç etmek zorunda kalmışlardır.

Tarihçilere göre Balkanlardan göç bugüne kadar 2 milyon insanın göç ettiği söylenir. Bu kayıt resmi bilgiler göre ortaya atılan bilgilerdir. Zorunlu göçte yollarda ölenlerin sayısı ise yüz binler olarak biliniyor.

Bu rakamlara göre Tarihçi Yazar Öğretim üyesi Kader Özlem şu rakamları vermektedir.

 “Birincisi ‘93 Harbi’ gerçekleşen (1877-1878- Osmanlı Rus Savaşı). Bu savaşla birlikte 515 bin kişi doğrudan doğruya muhacır durumunda. J. Makartı ifadesiyle 1.200. bin kişi yerlerinden edildiği görülüyor. 256 bin sivil hayatını kaybetmiş. Bu cephede hayatını kaybeden asker değil, cephe gerisinde siviller bunlar. Buda Rumeli Türklerinin ne denli kıyıma uğradıklarnının en temel göstergesidir bu rakamlar.

Mack Martiye göre (1912-1920 dönemlerinde) Yani Balkan Savaşlarının başlangıcından 1920 kadar süre zarfında 413.922 kişi muhacır olarak Osmanlı Devletine geldiği görülüyor. Yine Yazar Tefik Bıyıklıoğlu 440 bin muhacirin geldiği bilgisi vardır.”demektedir.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Zürfettin Hacoğlu ise Bulgaristan’dan gelen göçün Zorunlu göç olduğunu Sürgün ve etnik temizlik olarak adlandırır.

1989 Bulgaristan göçü adlı Sempozyumunda konuşan Hacıoğlu

“93 Harbi diye tabir ettiğimiz 1877-1878 de yaşanan göç ve 1912 de yaşanan göç ve 1989 göçü zorunlu göçe yanına bir sürgün. Bir etnik temizlik yazabiliriz.”demiştir.

Dinini, Dilini, Devletini unutmayan toplum olarak yeniden doğmasın bilen Türk Milletinin soyu olan Balkan Türkleri Eskiyaylalılar 1977-1988 de başlayan ve hala devam eden göç yollarında olan kardeşleri gibi An vatanlarına dönen Eskiyaylalılar Bulgaristan dan başladıkları yolculuk Çanakkale, Balıkesir, Bursa yolu ile Pamukova ya gelen ilk öncü grubudurlar.

Yollarda hastalanan, ölen, ölülerini konakladıkları yerlerde yollara anavatnının bir köşesine defnedenlerin olduğu söylenir.

Eskiyayla öncüleri Kurtulduk diye hasta geldikleri Pamukova güneyinde Türbe diye bilinen Karaca Ahmet Mezarlığı denen (şimdi ise Babam Sultan Türbesi) yerde konakladıkları anlatılır. Köyün 2. Kuşak büyüklerinden olan Merhum Mustafa Sağlam, “ Eskiyayla köyüne Bulgaristan’dan Osmanpazarı ( Şimdiki değişen adı Omurtak) ilçesinden gelen büyüklerimiz, Pamukova’dan gelirken Karapınar (eski köy yeri olan taş ocaklarının kurulduğu yer) yolunu kağnılarla geçerek Ağaççılar köyü yakınlarında geçit veren tarihi kısık yolu geçidindeki taş yoldan geçerek Eskiyayla Köyüne gelmişler.”

“Benim anam Feride. 13 yaşlarında Bulgaristandan yola çıkıp Türkiye toprağına bastıklarında Edirne kapı girişinde yere secde ederek Anavatanın topraklarını öptükleri anlatılıyordu” derdi.

Eskiyayla ya gelen ilk 7 sülalenin Aşağı Mahalle denen yerde kaldıkları ve Aşağı Mahallede kurulmaya başlayan Eskiyayla’ya daha sonra yeni süaleler de gelmeye devam eder. Son gelenler daha çok Yukarı Mahalle denen yere konarlar,

Eskiyayla ilk zamanlar göçerler olan Yörüklerin yaşadığı kışları ise Adapazı Söğütlü gibi yerlere göç eden Yörüklerin ilk yaşadığı yerler olarak bilinir.

O günlerden kalan Eskiyayla Mahallesinde kalan belge ise şu anda Orman Deposu olarak adlandırılan Çöğelek Bölgezinde Mezarlıkları bulunmaktadır.

Bir Tarihi belge olarak duran Yörük Mezarlığı şu anda Akçay Su Havzası denen bölgede kalan mezarlık bir tarihtir.

Eskiyayla ile iligili anılarda kalan ve hiçbir yerde anlatılmayanlar vardır. Dernek yeri geldikçe Eskiyayla Balkan Türklerinin anılarını, Hatıralarını o geçmiş ve geleçekten gelen ve kalan belgeleri yayınlayarak Kültürel yapıyı gelecek nesillere aktarmak için çalışmalara yer verecek. Ellerinde belge ve resimleri olanların bizlere göndermeleri sonunda onlar değerlendirilecek.

BU YAZI DEVAM  EDECEK……