Eskiyayla Köyü Derneği Köy sınırları içinde yabancı hayvanların otlatılmasını yasakladı.

Köye dışardan gelen gelen yabancı hayvanların otlatılması yasak.

Pamukova Eskiyayla Köyü Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kendi köyünde Pandomi Tedbirleri kapsamında ve köyün gelişmesine katkı yapacak bazı gelişmelerin hayata geçirilebilmesi adına çalışmalarında engel olan olaylarında ortadan kaldırılmasi için bir dizi kararlar aldı.

Derneğin Haftalık toplantısında, Yönetim Kurulunun aldığı kararlarda daha çok Pandomi süreci, köyün kalkınması için dernek tarafından yapılacak katkılar ve üyelerin üzerine düşen görevler yanında sorunlar da tartışıldı.

Son Yıllarda özellikle köye dönüşün başladığı köyün doğal yapısı bakımından güzel bir yerleşim yerine özenip köyden yer alanlar ve köye gelenler yanında emekli olmuş ve yeniden kendi köyüne gelenlerinde olduğu gerçeği konuşuldu. Yeni Pandomi Sürecinde ise gelenlerin daha çok korona virüsten uzak durmak için köye geldikleri bunun yanında ise yeniden atıl durumda olan arazilerin üretime kazanılmaya başlandığı anlatıldı. Yeni yerlerin üretime kazandırılırken geçmiş zamandan gelen arazilerin bakımsızlığı ve arazilerin bir kısmının ormanlaştığı yeniden işlenmeye başlayan toprakın ise bakım ve yeni hizmetler beklediği gerçeği ile başlatılan çalışmalarda genelde meyve üretim çalışmalarına başlayanlar, ayni bahçeleri içinde sebze ve yer altı bitkileri yetiştirmaye başladılar. (Pattates, Dometes, biber, bakla, vs)

ÜRETİM ÜRETİM

Ülkemizde Tarım Bakanımızın da bu günlerde üzerinde durduğu üretim konusunu artık herkes anlamış durumda. Ancak üretim için bilgi, destek ekipman ve alan gerektiği için mutlaka tarımda üretimde bilgi birikimi paylaşımı da gerekli. Şu günlerde paylaşım biraz daha uzaktan yapılıyor onun için biz tüzel kişiler olarak ta olayın farkındayız.

Dernek olarak tüzügümüz doğrultusunda ve iletişimi internet kanallarımız aracılığı ile yapmaya karar verdik.

ÖNCELİKLE BAKİR ALANLARI İSLAH ETMEMİZ GEREKİR.
Üyelerimizin ve köyde yaşayan ve yeni gelenlerin satın aldıkları arazilerin düzenlenmesi için Arazilerin hazırlanması gerektiğini biliyoruz. Arazilerin dışarıdan gelen saldırılardan uzak tutulması gekeriyor. Yıllardır sahipsiz gibi görülen ve işlenmeyen arziler üzerinden bu günkü toplantı gündemimizin de içinde bulunan dışarıdan gelen keçi ve koyunların arazilerin üzerinde verdikleri zararlar var. Bu zararlar bahçe üzerinden yapılan yeniliklerden sonra da devam edeceği için öncelikle bu toplantıda keçi ve koyunların kendi bölgelerine çekilmesi için onlara köyümüz sınırları içinde otlamaları konusunda yasak kararı çıktı. Bu yasaklama bizim kendi sınırlarımız için Dernek Tüzüğümüz ve mülk haklarımız bizlere ait oluduğu için alınmıştır. Zaten bu çobanlar başka mahalle, başka köy veya başka yerleşim alanından gelmekteler. Hatta Bazı kurumlar onlara orman içinde konaklama izini verdikleri halde onlar ise konakladıkları yerler dışına gelerek otlatmayı oralarda yaptıkları tespit edilmiştir. Örnek Bazı keçi çobanları 5 km gibi uzak yerlerde olan ağıllarından (Yerleşim alanlarına) kadar gelmekteler. Bunların uyarılması için karar alındı ve onların kendi bölgelerine çekilmeleri duyurusu yapıldı.

Amaçlarımız içersinde olan Türkiye sınırları içinde ikamet edenler arasında ekonomik, sosyal, eğitim, kültürel alanlarda kalkınmasına hizmet etmek, altyapı ve sosyal tesislerin kurulması, geliştirilmesini planlamak. Projeler hazırlamak ve uygulama alanına koyarak önderlik etmek. Olan kuruluş amacımız doğrultusunda köyümüzde yapacağımız çalışmaların gerçekleşebilmesi için gerekli olan kültürel ve ekonomik alt yapının oluşmasında ve çevremizde var olan tüzüğümüzün 24. Genel amaçları doğrultusurnda

DERNEK KARARLARINA UYGUN KARARLAR ALINDI.
KARARLAR TÜZÜĞÜMÜZ GENEL KURUL KARARLARINA UYGUNDUR.

Madde: 21- Köyün üyelerinin ortak malları olan cami, mezarlık, köy korularının kollanıp geliştirilmesi, bakımı için ilgili kurumlarla işbirliği yapar doğal güzelliklerine sahip çıkar. Maddesi gereği çevremize zarar veren köy dışından gelip üyelerimizin taşınmasılarızı olan Tarla ve arazileri içinde koyun ve keçi gibi hayvanların otlatılarak var olan doğal yapıyı bozan (endemik) bitkileri yiyerek yok eden. Üyelerimizin yetiştirdikleri kendi hayvanlarının ihtiyacı olan otlakiyelerin ortadan kaldırılasına neden olan köyümüz dışından gelen hayvanların bölgemize gelmelerinin engellenmesi, konusunda görüş birliğine varılmıştır.

YAŞADIĞIMIZ BÖLGENİN KALKINDIRILMASI İÇİN PROJELER UYGULAYABİLMEK.

Yine Tüzüğümüz de belirtilen Genel Amaçlardan olan ve köyümüzün kalkınması için Projeler geliştirmek için çalıştığımız ve bunun için kuruluşuna yardımcı olduğumuz “Büyük Hayvan Üretimi Çiftliğinin” Simentel Süt üratimi yapan, yerleşim alanlarımız dışımızdaki Üretim tesislerinin üretimlerini engellemek ve üretim tetislerinin aleyhine söylentiler çıkarmak şeklinde bölgemize izinsiz giren çobanların yaptıkları karalama davranışlarının engellenmesi için geldikleri koyun ve keçileri bahanesinden dolayı projleremiz ve kalkınmaya desteği olan çiftliğin üretimini etkilediği için öncelikle gelen Sürülerin (koyun ve keçilerin) bölgemize girmemeleri konusunda yetkililerle de işbirliği yapılması konuşulmuş ve tartışıldıktan sonra,

AŞAĞDAKİ AÇIK DUYURU PANOLARI YERLERİNE ASILMIŞTIR.  

Alınan kararlar: Pamukova Eskiyayla Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulunun oybirliği ile alınmış olup. Duyuru ise Köyümüzen sınırlarında (Dogu-Batı ve Güney Batı) Köye giriş ve çıkış bölgeleri olan 1-Bakacak köyünden Eskiyayla ya giriş yolu üzerinden görülebilecek yere metal üzerine yazdırılan “Dikkat..! Köyümüz sınırları içinde dışarıdan gelen Köyün ve Keçiler otlatılması yazaktır” duyuru tabelası asılmıştır. Aynı tabelanın bir benzeri ise Köyümüzün Doğu Bölgesi sınırı girişinde İngirse Çeşmesi ne 400 metre ileride Kirazalanı mevkisine giden yol ile karşısında Karabıyık Recep tarlasına geçen Kazimiye’den de gelen yolun gelişte sağ kısmında kalan meşa ağacına 2.5 metre yükseklikte. Görünebilir yerine sabit kalacak şekilde yerleştirilmiştir. Bir diğer tabela ise Eskiyayla ya Pamukova-Ağaççılar yolundan gelen sürekli işlek yolun üzerine (Koca Oğlan Tarlası üzerinde yola tam cephe olan Çam Ağacına 3 metre yüksekte köye gelen ve gidenlerin görebileceği şekilde sabitlenmiş olarak çakılmıştır.

Bu kararlar ayrıca Derneğin Resmi Haber sitesi olan www.eskiyayla.com internet sitesinde de yayınlanmasına karar verilmiştir.

Yine köyümüzün günümüz vakası olan Tüm Dünya bile etkileyen Korona Virüs gerçeğine karşı korumak ve tüm üyelerimizi daha duyarlı kılmak adına köye giriş çıkışların gözlemlenmesi ve meydana gelebilecek vakalarda yetkililerle daha fazla iş birligi içinde olunması kararı alınmıştır.

Eskiyayla Mahallemizin Pamukova’nın en yüksek rakıma sahip ve en kuzey bölgesinde kalan doğal güzellikleri ile de enlerden olması nedeniyle köyden yer almak için veya doğal güzelliklerden yararlanmak için yoğun şekilde gelen piknik yapmak isteyipte gelenlerin yoğunluğu olduğundan virüse karşı daha uyanık ve Sağlık Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığının Pandemi Süreci tedbirlerinin uygulanması ve üyelerimizin korona tedbirleri konusanda bilgilendirilmesi konuları görüşülmüş;

Tedbirler kapsamında köye rasgele şüpheli kişilerin görülmesi başta muhtarlık olmak üzere yetkili (ilçe jandarma ve güvenlik güçlerine) kurum ve kuruluşlara bildirilmesi tavsise edilmesi görüşülmüştür.

Karar

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Mehmet Yavuz