Festival Akrabaları da buluşturdu.

Yıllar önce birbirlerinden kopmuş başka illerde yaşama başlamış akrabalar Pamukova Ayva Festivalinde bululuştular.

Festivalda Pamukova Rumeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşa Derneği stantını gören Eskişehirde oturan Naci Kırbaşcı ve eşi Ayfer Karbaşçı yıllar önce dedelerin geldiği Pamukova Eskiyayladaki akrabalarınla buluştular.

Eskiyayla köyünde dedesinin kardeşi Ali (ala) lakapları (Alalar), (Alonbaşılar) olan sülaleleri ile dernek stantında sohbet ettiler.

1896 yıllarında Balkanlarda çıkan Bulgar isyanında Anvatanalarına dönen Naci Kırbaşçının geçmişi anlattı. Dedesinin adının Recep olduğunu babasının ise zaman zaman Pamukova’ya gelip akrabalarını gördüklerini anlattığını söyledi. Kendisi ve esi ile gelen Naci Kırbaşcı Dernek Yönetim kurulu üyesi Ramazan İnal ile Dernek cadırında sohbet ettiler.

İŞTE O SAHBETTE KONUŞLANLAR.

Pamukova da Balkan Savaşları sırasında anavatanlarına göç eden Balkan Türkleri Anadolu da kurulan ilk beyliklerden olan Karamanoğlu Beyliğinin çocukları. Osmanlı Karamanoğlu beyliğine karşı kardeş savaşı yapmış ve Osmanlı Kazanmış Karamanoğlu soyu sülalesi Bulgaristana göç etmiş, yada ettirilmişti. Yıllar sonra da ne acıdır ki Balkanlarda çıkan savaşta Bulgarların baş kaldırması sonucu Rus İmparatorluğununda Balkan ayaklanmasına destek olması ve Osmanlılın zayıf düştüğü savaşlar yüzünden kendine bakamayın bir duruma yardım edememesi Türklerin Balkanları kaybetmesine neden olmuştu.

Naci Kırbaşcı, Ayfer Kırbaşcı, Metin Çaylak, Mehmet Yavuz,

Balkanlarda çıkan yangında Anayurtlarına gelen Balkan Türkleri 1. Dünya Savaşından sonrada çıkan Çanakkale Savaşınında tam bir savaş ve siperlerde kendini bulmuştu. Hala Çanakkale de Gelibolu da o 1900 lerde göç etttirilen Balkan Türkeleri yoğun şekilde yaşamakta zaman zaman 100 yıllar ayrı kaldıklarına bazen tesadüf bazen bir Festivalde karşılaşıp hasret giderebilmekteler. Balkan Savaşlarında göç ettiriler ve yollarda haslıklar ve açlık nedeni ile ölen 1.5 milyon insane olduğu belgelerle anlatılmaktadır. Balkan Savaşları Göçünü bazı tarihçiler soykırımı olarak anlatmakta ve yazmaktadırlar.

İlk Göç te Bursa Gelibolu Bursa tarafından gelen Pamukova Balkan Türkleri (Muhacirler)

Pamukova’nın 30 mahallesinden sadece 1 tanesinde (Eskilyayla’da) yaşıyorlar. Eskiyalya Pamukova’nın en yüksek (1150 m) rakımda olan bir köydür. Balkan Göçmeni Türkler çalışkanlıkları ile dikkat çekmektedirler.

Bazı gelenek ve göreneklerini kaybetmeselerde son yıllarda medeniyet denilen tek dişi kalmış canvarın saldırısına uğramışlardır ve modern hayat dedikleri bozulmuş buruşmuş bir düzenden onlarda nasiplerini almış ve almaya devam etmektedirler.

Özgürlüklerine düşkündürler. Yükseklerde yaşarlar,