Belediye Başkanından Derneğe destek.

Pamukova Eskiyayla Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine Belediye Başkanı Güven Övün masa verdi.

Derneğin köye taşınması sonrası köye gelen Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün derneğe masa 2 tane masa verdi.

Masaları Dernek merkezine gönderen Garaj Amiri Mehmet Dal’a ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Dernek Başkanı Mehmet Yavuz. Derneklerin günümüzde çok önemli kamusal hizmetler yapmaya çalıştıklarını ancak derneklere devletin daha fazla el uzatması gerektiğini söyledi.

Eskiyayla Derneği gibi günümüzde çok sayıda derneğin üyelerinin özellikle kültür, birlik ve dayanışma milli şuur ve geçmişlerine sahip çıkma gibi kültürel faaileyetler gerçekleştiremediklerini gönüllü ve kendi fedakarlıkları sayesinde dernekçilik yapmaya çalışanlarının ise “maddi ve manevi anlamda desteklenmesi gerekir” diyen başkan Yavuz.

Dernekçiliği bir menfaat veya siyasi bir basamak olarak kullananlar yanında hiçbir kültür faaliyet yapmayan dernek yöneticileri sayesinde Köklerini dahi unutan Balkan Türleri gibi hatta köylerini unutturarak silinmiş bir nesli asimile olmuş bir topluluk üretmeye çalışanlar sayesinde misyonerlerin derin çalışmalarında katkısı ile Türk Toplumu günden güne temelsiz boş bir melezleme toplumu olma yolunda hızla ilerliyor.

Homojen bir topluluk ise gelecekçe sadece karnını doyurmak için, evlenmek gezmez, zevk sefa içinde yaşayabilmek için sandık başlarından dolaşan bir neslin alt yapılarına su taşıyor” dedi.

Eskiyayla Derneğini kurmadaki amaçlarının geçmişten gelen Karamanoğullarının geride kalmış boyarı olan ve 1896 tarihinde ilk Balkan savaşı çiktığı yıllarda soykırımına uğrayan ve Bulgaristan Osmanpazarı bölgesinden göç ettirilen Balkan Türklerinin kolu olan ve göçte ilk Pamukova ya gelen 7 sülalenin (o günlerde Pamukova da sıtma hastalığı gibi, kolera gibi hastalıklarla perişan olan, şimdiki Pamukova da Türbe yanı dedikleri, Eskiyayla Mahallesinde konakladıktan sonra) Kağnı arabaları ile ağaççılar kısık bölgesinden geçerek Eskiyayla köyüne çıkan ( o günler yazları yaylaya gelen Yörüklerin yaşadıkları yere gelip yerleşen Eskiyaylalılar, (Muradağlar, Gacallar, Alalar, vs) gibi sülalelerin kurdukları köy şimdi yeniden toparlanmak için çalışıyor.

Köy genelde orman işleri ile uğraşmakta, Ağaç kesimi ve devlete odun üreten köylü kışları Pamukova da, yazları köyünde ikamet ediyor.

Göç: Köye göç, ormanlık ve yazları oksijen deposu olması yazlıkçıların tercih ettikleri bir geçici yerleşim bölgesi olmaya devam ediyor.

Gelenek Görenek, Yemek, düğünler, kına geceleri, imece işi yardımlaşma, töre gibi kültürel etkinleri yaşatma ve gençlere aktarmak için kurulmuş olan “Eskiyaylalılar Derneği bu güne kadar tüzüğünde yazılan birçok etkinliği yapamamış durumda. Bunun nedeni ise son yıllarda asimile olan topluluklarında başında olan homojen bir topluluk olma yolundaki misyonerlik çalışma ve desteklemelerinin etkisi oluğunu biliyoruz ve geçmişimizi yaşatmak ve canlı tutabilmek için bizlerde çalışmalarımıza devam ediyoruz”diyen başkan Mehmet Yavuz.“ Her ne kadar asimile etmek için çalışırlarsa çalışsınlar. Bizler Balkan Türküyüz. Cevher yok edilmedikçe Atatürk’ün izinde olan Türk Milletinin bir kolu olan Balkan Türkleri bir yerlerden yol bulur düz yola çıkar ve yoluna devam eder.”dedi.