Balkan Dernekleri Yunan Dış İşleri Bakan vekili Varvitsiotis’e sert tepki gösterdi.

Erhan PEKKAN
Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu olarak;

“Yunanistan Devlet Makamlarının Türkiye’ye, Türklere, kendi ülkesinde yaşayan soydaşlarımıza, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik çağdışı tutumunu, tarih düşmanlığını, bilhassa “Kemalist ve Neo-Türkçü sürüler” açıklamasını şiddet ve nefretle kınıyoruz.” dediler.

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Erhan PEKKAN tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

19 Mayıs 2020 tarihinde Yunanistan yetkilileri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliğinde “Kemalist ve Neo-Türkçü sürüler” nitelendirmesi ile Türklere, Türkiye’ye ve Atatürk’e yönelik yine her yıl olduğu gibi  inanılmaz  suçlamalarda bulunmuşlardır.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Vekili Militiadis Varvitsiotis Mecliste yaptığı konuşmada, “ Pontus soykırımında hayatta kalanların tanıklıkları, o manzaranın korkunçluğunu aksettiriyor, bu denli dondurucu bir tanıklık, 19 Mayıs 1919 dan 1922 ye kadar süren imha seferindeki 353 bin ölümün yasını tutan Pontus Yunanlarının yaşadıkları acının boyutunu gösteriyor. “Kemalist ve Neo-Türkçü sürüler elinden çektikleri saldırılar ve sistemli imha, şevklerini kırmadı…..” diyerek Türklere, Türkiye’ye ve Atatürk’e yönelik tarihi düşmanlığı  kusmuştur.

Bu tahrik sonucu Yunanistan’da Türkiye alehtarı gösteriler yapılmış, Türk Bayrakları yakılmıştır. Bütün bunlar Yunanistan Parlamentosu ve Yunan Makamları adına Yunan Hükümet tarafından yapılmıştır. Yunanistan’ın mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamaları 21. Yüzyılın değerleri ile bağdaşmamaktadır. Çünkü 19 Mayıs 1919 sadece Türklerin Kurtuluş Savaşının ilk adımının atıldığı gün değil aynı zamanda emperyalizme karşı bütün mazlum milletler için yol gösterici bir gündür. 15 Mayıs 1919 da yunan ordusunun İzmir ve Batı Anadolu’yu işgal etmesi “Yunan Mezalimi” olarak bilinen mezalime sahne olmuştur.

Lozan Barış antlaşmasının 59. Maddesi  “Yunanistan, savaş yasalarına aykırı olarak Anadolu’da yunan ordusunun ya da yönetiminin eylemlerinden doğan zararların onarımı yükümünü tanır.” hükmü ile Anadolu’yu işgal eden Yunan ordusunun işlediği fiillerin savaş hukukuna aykırı olduğunu saptamıştır. Yunanistan’ın bu Türk düşmanlığı, Resmi Yunan ideolojisinin ne denli saldırgan, gerçeklerden uzak, 21. Yüzyıl değerleri, Birleşmiş Milletler Hukuku, İnsan Hakları gibi Medeni Dünya’nın kabul ettiği değerlerden uzak olduğunu gözler önüne sermektedir.

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu olarak;

Yunanistan Devlet Makamlarının Türkiye’ye, Türklere, kendi ülkesinde yaşayan soydaşlarımıza, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik çağdışı tutumunu, tarih düşmanlığını, bilhassa “Kemalist ve Neo-Türkçü sürüler” açıklamasını şiddet ve nefretle kınıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Erhan PEKKAN

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı